Sanna början

26 svenska politiker får hotfullt brev från kinesiska ambassaden där de uppmanas sätta värde på sitt politiska rykte och se Falungongs sanna natur, var bland drygt 600 politiker världen över som i början av sommaren skrev under uttalande mot förföljelse av Falungong i Kina

2020.08.22 15:40 nyhetsbubbla 26 svenska politiker får hotfullt brev från kinesiska ambassaden där de uppmanas sätta värde på sitt politiska rykte och se Falungongs sanna natur, var bland drygt 600 politiker världen över som i början av sommaren skrev under uttalande mot förföljelse av Falungong i Kina

26 svenska politiker får hotfullt brev från kinesiska ambassaden där de uppmanas sätta värde på sitt politiska rykte och se Falungongs sanna natur, var bland drygt 600 politiker världen över som i början av sommaren skrev under uttalande mot förföljelse av Falungong i Kina submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]


2020.08.11 10:33 attfinnasanningen Min väg till Jesus

Till en början kan jag säga att min väg till Jesus, inte har varit en enkel resa på en rak väg, utan mer en krokig och snårig väg med många motgångar och problem. Som ung var jag mycket frustrerad på livet och hade inte det lätt med något, varken vänner eller jobb. Mitt liv fungerade helt enkelt inte och upplevde mitt liv som en lång rad misslyckanden. Faktiskt de enda gången jag tänkte på gud det var med ilska och just frustration. Så var mitt liv under större delen av min ungdom.
Under min ungdom så hade jag en väldigt negativ syn på allt som hade med religion att göra. Var som ung en övertygad ateist som tyckte att religioner var något förlegat. Många gånger undrade jag varför man kunde vara religiös och trodde som så många andra att religiösa är vidskepliga och hade något behov av att tro på något övernaturligt. Såg hur kristna betedde sig och tyckte inte om det, jag förstod dom helt enkelt inte. Var inte heller imponerad på vad de gjorde utan tyckte att de var i många fall hycklare och falska personer.
De gånger kristendom kom upp, till exempel gå till kyrkan vid jul eller över huvud taget så undvek jag det, kristendom och religioner i över huvud taget kändes så avstötande och främmande. Trots det konfirmerade jag mig, men enbart för att mina föräldrar ville det, personligen så brydde jag mig inte, utan det var bara något att genomlida. Det intressanta är att jag faktiskt har kvar bibeln och en del andra saker från den tiden, även om jag misshandlade bibeln. För jag hade ett hat emot kristendomen som jag idag tror på berodde mer på allt ilska som jag bar på. För jag var under min ungdom en ilsken och hatisk person, som hjärna beskyllde andra för mina problem. Hade en riktigt dålig självkänsla och självförtroende. Något som jag bar på under lång tid och påverkade mitt liv till det sämre.
Men när jag blev lite äldre så beslöt jag att jag behövde en förändring i mitt liv och valde att flytta till Stockholm och börja plugga. För jag ville ta chansen att en sista gång försöka få ordning på mitt liv och hoppades att jag kunde lämna mitt gamla liv bakom mig. Till en början så blev det ingen förändring utan det var det de vanliga problem efter problem. Men en dag så fick jag chansen och mitt liv tog en annan väg till det bättre, då jag fick ett bra jobb till slut, med trevliga kollegor som jag trivdes med, men kände mig trots det ensam.
Efterhand så blev jag mer intresserad av det andliga och sökte mig till en början åt det hedniska. Då visste jag väldigt lite om vad religioner handlade om, framför allt vad kristendomen stod för. Det som verkligen gjorde att jag började bli intresserad av religion, har att göra med vad som hänt sedan 2010, då jag började söka efter orsaken till att världen blir allt mer konstig, snedvriden, absurd. Sökte till en början efter symboler och andra mysterier och intressanta saker som händer i världen. Jag läste mycket om hedniska religioner och andra mysterier och såg många filmer och läste en del om detta, något som jag tyckte var enormt intressant.
Märke att det fanns fler saker att utforska och insåg efterhand att vad som är sant och falskt inte var så lätt att finna. Tvingades allt oftare tänka om då jag insåg att mycket av det jag trott på innan inte var sant. Till en början visste inte egentligen vad jag sökte efter, eller hade något mål i mitt sökande på sanningen. Jag sökte efter om allt skilda saker och på något sätt så började jag alltmer bli positiv mot kristendom trots att jag egentligen inte sökte mig till kristendomen. Men det var något som började tilltala mig och jag började omvärdera min syn. Efter att jag under flera år sökt efter sanningen så började jag även läsa en del om kristendom, till en början bara för det jag läste och såg var kristendom en del av. Efterhand så insåg jag att min inställning till kristendomen inte var helt korrekt. Orsaken var att jag började inse att det som man brukar se som kristendom inte var den genuina kristendom, utan det var något mer än bibeln, kyrkan och församlingen. Det fanns något som lockade mig, inte mycket till en början men det fanns där. Men jag började alltmer skalla av det falska inom kyrkan och se vad som är den sanna kristendomen. Jag gick ifrån att vara ateist till agnostiker men var fortfarande inte övertygad kristen utan fortsatte mitt sökande efter sanningen. Det tog ett tag och mycket övertygande bevis för att jag skulle inse att kristendomen är den sanna religionen. Men till slut så blev jag kristen vid årsskiftet 2013/2014 då jag verkligen insåg hur mycket fel jag hade haft. När man ser hur mycket som faktiskt inte är sant utan inser hur mycket lögner och bedrägeri man faktiskt blir indoktrinerad i, så pass mycket att jag tappade tron på denna värld.
Jag blev kristen innan jag hade läst bibeln någon gång i livet, men som ateist hade jag nog bara läst igenom bibeln utan att förstå så mycket och tror faktiskt att jag inte hade tyckt om det som står i bibeln. Även om jag idag inte förstår allt som står i bibeln, så har jag en bättre förståelse över bibelns budskap.
Idag vet jag att det finns en gud som hjälper mig ur svårigheter något som jag verkligen hade behövt för minst 20 år sedan. Man känner sig mer glad över att på något sätt veta att man hittat rätt i livet, att man har någon som stöder en hela tiden. Det känns som om man har kommit i mål och att man har något att bygga på. Det händer att jag tänker tillbaka hur mitt liv såg ut när jag var ung, då var jag en vilsen själ med stora problem och hade ofta motgångar och få framgångar. Så jag är tacksam att man faktiskt har någon som hjälper en. Så mitt råd lyssna inte så mycket på andra utan sök Jesus i bön och fin sanningen. Det är det bästa som hänt mig och det kommer att bli det bästa som hänt dig också. Det lovar jag. Läser nu för tiden bibeln varje dag och är tacksam för gud och kristendomen. Något som jag aldrig hade trott innan 2010. Men jag ångrar mig inte, vill aldrig gå tillbaka till mitt gamla liv. Idag känner jag mig mer fri än jag någonsin gjort i hela mitt liv. Har förlåtit alla som varit dumma emot mig vilket har varit en skön befrielse och tar mer ansvar i mitt liv. Det känns som om jag har fått en mening i livet något att leva för och inte känner den tomhet som jag en gång hade. Livet går åt rätt håll men som alla andra så kommer en och annan motgång men de tar inte så hårt som de en gång gjorde.
Att veta att man kommit rätt och att man gjort rätt i att söka gud. Kan jag lova är en enorm trygghet i livet och inget annat är bättre. I dagens samhälle som blir allt mindre tryggt och allt mer oroande saker inträffar i världen, händelser som jag själv tror att jag hade haft svårt att hantera utan tryggheten hos gud. För att leva med gud i sitt liv är en enorm trygghet och hjälp när man behöver.
Ta steget till ett nytt och bättre liv!
submitted by attfinnasanningen to u/attfinnasanningen [link] [comments]


2020.08.11 10:31 attfinnasanningen Kristendom – den mest missförstådda religionen

Har inte varit kristen i hela mitt liv utan det är ett intresse som har kommit under de senaste åren i mitt liv. Hade tills jag blev 40 år en väldigt negativ syn på kristna och kristna, något som jag har helt ändrat min inställning till. Efter att jag blivit intresserad av religion till en början mer de hedniska och senare även av kristendomen så har jag också insett hur lite vi förstår oss på religion framför allt kristendom. Många idag har en väldigt dålig kunskap om vad olika religioner och även äldre mytologier står för. Något som jag skulle vilja hävda, har idag förvandlats till ett hot emot vårt sätt att leva, vår frihet, vår demokrati, vår ekonomiska ställning, yttrandefrihet. För den gör att folk blir lätt förledda och skulle vilja kalla de för indoktrinerade när de tror på de lögner som dagens media och skolor och andra förmedlar. Det som man propagerar idag är new age, och allt annat icke kristet och man får folk att tro att de gör rätt och är goda. Men sanningen är att detta är mycket synisk agenda. Som istället kommer att leda till ett enormt lidande, ett lidande som vi idag börjar se tecken på.
Faktiskt så är det så att kristendom är den religion som är mest missförstådd och förföljd runt om i världen. Kristendomen är missförstod både av många troende och även av icke troende oavsett om de är av en annan religion eller ateister. Kristna möter en ökande förföljelse runt om i världen, även i de kristna länderna. Idag så förföljs de kristna utan att medier och politiker bryr sig så mycket utan detta är en förföljelse.
Många ser religion som något vidskepliga, okunniga och naiva läser om, en uppfattning som är så otroligt fel. Sanningen så är det att oavsett om man är troende eller icke troende så följer man en religion utan att veta om det.
Sedan hänger man upp sig på och tror att man naivt följer en bok som är två tusen år gammal, tror man det så visar man att man inte förstår vad bibeln handlar om. Utan det handlar om DIG och ditt väl, något som få förstår att bibeln handlar om att skydda OSS från de som orsakar allt lidande i denna värld. De tär inte gud som orsakar lidandet utan det är vi och de som följer satan som orsakar det. Lever vi utan en gud så kommer satan att ta över med allt lidande denne varelse kan skapa. Vänder vi oss ifrån gud så kommer gud att lämna oss också. Men det är något som vi kan vända på, genom att återvända till gud. Sanningen är att vi inte kommer att klara oss utan gud och vi kommer få ett bra liv. Ett exempel se hur vi i den kristna världen har det, sedan titta på den islamska som har diktaturer och auktoritärt samhälle.
Det jag har under senare åren insett är att kristendomen egentligen är annorlunda än den som ofta kyrkor praktiserar. Som kristen så behöver man inte vara med i en kyrka utan man kan om man faktiskt praktisera sin tro själv om man inte hittar en kyrka som praktiserar den riktiga kristendom och det händer ofta i de större kyrkorna. Inte heller som många frikyrkor som har faktiskt kört fel ett exempel är om någon blir sjuk i cancer eller någon annan sjukdom så ska man inte söka sjukvård och låta som man tror gud bestämma! Detta är helt fel och faktiskt väldigt antikristet. Eller hålla en undan ifrån nära och kära som en del frikyrkor och kulter gör.
Idag har svenskakyrkan har abdikerat från sitt ansvar att skydda svenska folket mot dessa ondskan som finns samt vägleda folk till sanningen och inte se det som ett vanligt jobb. Det känns jobbigt att se hur folk så lätt luras och låter sig bedras, att så få ifrågasätter saker och ting.
Problemet med kristna och är att de ofta läser bibeln utan att förstå dess budskap, något som jag märkt också inträffa när ateister och även personer som tror på en annan religion läser bibeln. De läser bibeln som vilken annan bok som helst och tror att det är allt. Bibeln har ett djupare budskap som inte är så lätt att förstå och sätta sig in i.
Istället ska man se bibeln tillsammans med församlingen som en vägledning och hjälp som kristen ett stöd och trygghet under gud. För som det står i bibeln så ska kyrkans medlemmar fungera som en kropp där varje medlem har en uppgift, så att alla känner sig delaktiga. Församlingens uppgift är att få reda på vad som händer i närheten och i världen av intresse, samt att varna och uppmuntra medlemmar i församlingen- Sedan så ska församlingen också lyssna på de som förstår bibeln och som kan förmedla dess sanna budskap, det som en majoritet inte förstår eller tar till sig eller för den skulle ens söker. Samt framför allt säga vad man ska göra för att få räddning och uppmuntra medlemmar att komma till gud genom att be om förlåtelse för sina synder och dopet. Faktiskt så är alla som lever på denna jord säg 5 minuter ifrån himmelriket om ens det. Det behövs så lite, trotts det är det så få som går hela vägen.
Själv så är jag med i Svenska kyrkan men enbart för att jag hoppas att den ska återgå till att predika kristendom och inte dagens new age kristendom samt att jag vill se kyrkorna bevarade samt att de inte säljs till andra framför allt inte görs om till moskéer. Islam är en i högsta grad en anti kristlig religion som förnekar att Jesus dog på korset. Vilket är att förneka orsaken till Jesus kom till jorden.
Bibeln är inte nyckeln till himlen/paradiset som många tror eller bara säga att man tror på gud. För som kristen så måste man söka och få den heliga anden eller hjälparen som många inklusive jag själv kallar den, i sig och leva med den. Den helige anden är nyckeln till himlen och är den som vägleder, hjälper och varnar dig. Vilket kan jag lova är en enorm trygghet i livet och inget annat är bättre. Samhället blir allt mindre tryggt och allt mer oroande saker inträffar inträffa som jag själv tror att om jag varit ensam utan gud hade haft svårt att orka med.
En sak som är det absolut viktigaste i livet är att ha Jesus i sitt liv. Att man har den heliga anden i sitt liv eller nyckeln till himlen.
Mattheus 7:21 Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja.
Mattheus 7:22 Många skola på 'den dagen' säga till mig: 'Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?' 23Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.'
Mattheus 7:23 Problemet är att folk inte ser eller har kunskap på vad man ska undvika och hur man kan försvara sig mot denna religion. Varför man måste skydda sig och varför den är så skadlig för mänskligheten.
Så mitt råd är att man inte ska följa andra utan söka sanningen och inte låsa in sig och lyssna på vad andra säger utan söka den själv. Sök i bön och be gud om förlåtelse för vi har alla gjort onda saker mot andra. Stöld utan att man tänker på det eller betraktar et som stöld, pratat illa om någon, sårat någon. Men framför allt inte haft gud i sitt liv. Sök för din egen skull det finns ett liv efter detta, det finns en värld vi inte ser. Du kommer inte att ångra dig, jag lovar, det är det finaste som har hänt mig.
submitted by attfinnasanningen to u/attfinnasanningen [link] [comments]


2019.02.06 23:06 FindingTheTruth71 Min väg till Jesus

Till en början kan jag säga att min väg till Jesus, har inte varit en enkel resa på en rak väg, utan mer varit en krokig och snårig väg med många motgångar och frustrationer. Utan det är något som har mognat fram under en lång tid. Som ung var jag frustrerad på livet, hade inte det lätt med något, varken vänner eller jobb. Mitt liv fungerade inte, upplevde mitt liv som en lång rad misslyckanden och faktiskt de enda gången jag tänkte på gud det var med ilska och just frustration.
När jag var ung så var jag mycket emot religion och kristendom trots att jag konfirmerades, så var jag inte intresserad. Jag var en övertygad ateist som inte tyckte om religion och ansåg att religioner var något förlegat. Jag tittade på hur kristna beter sig och tyckte inte om det jag förstod dom inte. Såg hur de betedde sig i kyrkan och i övriga livet, så man var inte imponerad utan tyckte att de var hycklare falska personer. De gånger kristendom kom upp t.ex. gå till kyrkan vid jul eller över huvud taget, allt med kyrkan var något negativt i mina ögon. Religion har därför känts så avstötande och främmande som inte passar in i min syn hur en religion skulle vara.
Men beslöt en dag att jag behövde en förändring i mitt liv och valde att flytta till Stockholm och börja plugga, för jag ville ta chansen att en sista gång försöka få ordning på mitt liv och hoppades att jag kunde lämna mitt gamla liv bakom mig. Till en början så blev det ingen förändring utan det var det de vanliga problemen i mitt liv, mitt liv hade återigen kört fast utan någon utveckling. Men en dag så fick jag chansen och mitt liv tog en annan väg till det bättre, fick ett bra jobb tillslut, med trevliga kollegor som jag trivdes med, men kände mig trots det ensam.
Efterhand så började jag bli intresserad av religion men inte först av kristendom utan intresset var mer mot hedniska religioner till en början. Men inte hinduism och buddism eller någon specifik religion utan mer av att söka ett allmänt om religion och vad de betydde. Påbörjade något som visade sig att bli flera års sökande efter vad som är sant och vad som är falskt. Det som verkligen gjorde att jag började bli intresserad av religion, är med vad som hänt de senaste 10 åren, efter flytten till Stockholm började söka varför världen blir allt mer konstig, snedvriden och absurd.
Sökte till en början efter symboler och andra saker som händer i världen. Jag läste mycket om hedniska symboler och såg många filmer om detta. Jag sökte efter med religionerna var vad de egentligen handlade om, något som var enormt intressant. Märke alltmer att det fanns mer saker att utforska och insåg efterhand att vad som är sant och falskt inte var så lätt att finna. Tvingades allt oftare tänka om då jag insåg att mycket av det jag trott på inte var sant. Till en början visste inte egentligen vad jag sökte efter, eller hade något mål i mitt sökande på sanningen. Jag sökte allt mer om allt skilda saker och på något sätt så började jag alltmer bli positiv mot kristendom trots att jag egentligen inte sökte mig till kristendomen. Men det var något som började tilltala mig och började omvärdera min syn.
Orsaken var att jag började inse att det som man brukar se som kristendom inte var den genuina kristendom dom jag trott, utan det var något mer än bibeln, kyrkan och församlingen. Det fanns något som lockade mig, inte mycket till en början. Men jag började alltmer skalla av det falska inom kyrkan och se vad som är den sanna kristendomen. Då hade jag inte läst bibeln eller varit i någon kyrka. Jag gick ifrån att vara ateist till agnostiker men var fortfarande inte övertygad kristen utan fortsatte mitt sökande efter sanningen.
Det tog ett tag och mycket övertygande bevis för att jag skulle inse att kristendomen är den sanna religionen. Men tillslut så blev jag kristen vid årsskiftet 2013/2014 då jag verkligen insåg hur mycket fel jag hade haft. När man ser hur mycket som faktiskt inte är sant utan inser hur mycket lögner och bedrägeri man faktiskt blir indoktrinerad i, att man tappade tron på denna värld.
Vad många ateister, andra icke kristna och även många kristna är att bibeln som skrevs för över tusen år sedan och har äldre delar. Egentligen så är bibeln en sammanställning av profetiska texter innan bibeln skrevs, men efter det har profeter skrivit texter som heliga Birgitta. Så egentligen så kan man sätta upp en ny bibel med dessa texter en bibel nr. 2 en nr 3 etc. För att bibeln skrev för 2000 år sedan betyder det inte att man enbart följer en bok som är ca 2000 å. Utan det finns en fortsättning och den kommer att fortsätta så länge kristendomen finns.
Bibeln är som församlingen mer en vägledning till hur man ska leva inte bara enbart som kristen men även alla människor för att få ett väl fungerande samhälle. Tyvärr så innehåller bibeln fel i form av översättningar och tyvärr en del medvetna feltolkningar av de som översatt och satt ihop nyare biblar. Men till stor del är den korrekt men det är inte som många tror absolut viktigt att allt är till 100% rätt. Församlingens uppgift är att få reda på vad som händer i närheten och i världen av intresse samt att varna och uppmuntra medlemmar i församlingen. Men den är ej nyckeln till himlen/paradiset som många tror. För som kristen så måste man söka och få den heliga anden eller hjälparen som många inklusive jag själv kallar den, i sig och leva med den. Den helige anden är nyckeln till himlen och är den som vägleder och varnar dig om något hemskt händer. Vilket kan jag lova är en enorm trygghet i livet och inget annat är bättre. Samhället blir allt mindre tryggt och allt mer oroande saker inträffar inträffa som jag själv tror att om jag varit ensam utan gud hade haft svårt att orka med.
Idag vet jag att det finns en gud som hjälper mig ur svårigheter något som jag verkligen hade behövt för 20 år sedan. Man känner sig mer glad över att på något sätt veta att man hittat rätt i livet, att man har någon som stöder en hela tiden. Det känns som om man har kommit i mål och att man har något att bygga på. Det händer att jag tänker tillbaka hur mitt liv såg ut och hur det hade kunnat gå. Hur jag var då, en vilsen själ med stora problem ofta motgångar och få framgångar. Så jag är tacksam att man faktiskt har någon som hjälper en. Så mitt råd lyssna inte så mycket på andra utan sök Jesus i bön och fin sanningen. Det är det bästa som hänt mig och det kommer att bli det bästa som hänt dig också. Det lovar jag. Läser nu för tiden bibeln varje dag och är tacksam för gud och kristendomen. Något som jag aldrig hade trott för 10 år sedan. Men jag ångrar mig inte, vill aldrig gå tillbaka till mitt gamla liv. Idag känner jag mig mer fri än jag någonsin gjort i hela mitt liv.
Ta steget till ett nytt och bättre liv!
submitted by FindingTheTruth71 to u/FindingTheTruth71 [link] [comments]


2019.01.31 23:23 FindingTheTruth71 Varför jag är kristen

Har inte varit kristen i hela mitt liv utan det är något som kommit senare i mitt liv och i större delen av mitt liv så var religion något jag inte brydde mig så mycket om. Men hade ibland funderingar om religion framför allt ju äldre jag blivit. Tyckte som yngre att alla religioner var dårskap och trodde att alla religioner hade samma ursprung. Samt att man har sett hur många religiösa av olika religioner har bettet sig och av den anledning känt en avstötande känsla varje gång. Då tyckte jag att många religiösa antingen varit hycklare, falsk eller allt för hårda i sitt sätt att vara. Hur religion har utövats av troende har varit en av de största orsak till att jag inte intresserat mig. Det har känts främmande för mig eftersom det inte passat in i min syn hur en religiösa bör vara. När det gäller kristendom så var min syn enligt den jag sett hur många frikyrkliga personer beter sig och har alltid sett dom som hycklare och falska. Jag tyckte att de betedde sig konstigt åt och pratade konstigt. Sedan hade jag alla runt om mig som också tycke illa om kristna. Detta var min bild av kristna
Men det kom en dag då jag blev intresserad av det andliga och sökte till en början åt det hedniska. Jag blev till en början väldigt intresserad av hedniska symboler och vad de betydde. Såg många videos och läste mycket om symbolers och olika mytologier. Men även alltmer om kristendom och judendom. Då visste jag också väldigt lite om vad religioner handlade om, framför allt vad kristendomen stod för. jag hade heller aldrig läst bibeln och tror faktiskt att jag inte hade tyckt det jag läst, framför allt mängden våld. Men som helhet så hade jag nog bara läst igenom bibeln utan att förstå så mycket, vilket är typiskt för ateister. Även om jag idag inte förstår allt som står i bibeln och varför det hände, men har idag en bättre förståelse för bibelns budskap, än om jag läst bibeln som ateist. Problemet med ateister är att de ofta läser bibeln utan att förstå dess budskap, något som jag märkt också inträffa när personer som tror på en annan religion läser bibeln. De läser bibeln som vilken annan bok som helst och tror att det är allt. Bibeln har ett djupare budskap som inte är så lätt att förstå och sätta sig in i.
Efter flera års sökande så blev jag en troende kristen vid årsskiftet 2013/2014 efter att jag insett att kristendomen är den enda sanna religionen. Efter att Jag insåg hur mycket fel jag hade haft och hur mycket som faktiskt inte är sant. Detta ledde till att jag efterhand tappade tron på denna värld när jag insåg hur mycket lögner och bedrägeri man faktiskt blir indoktrinerad i. Att saker och ting som man inte trodde kunde vara sant faktiskt var sant och tvärt om. Jag hade till en början svårt att acceptera och inse detta. Men jag började mer och mer accepterade det och blev istället mer öppen till att jag faktiskt många gånger trott på rena lögner. Jag ville se och förstå vad som är falskt och sant, jag var bered att helt omvärdera vad jag trodde på. Det var oerhört svårt och jobbigt att hela tiden inse att man blivit lurad. Att personer som artister, politiker, journalister, företagsledare mm man under hela tiden sett upp till och trott på, bedrog en med lögner. Att man i skolan och av media inte alltid lär ut vad som är sant utan är många gånger ren indoktrinering och propaganda än sanning. Hela denna resan var deprimerande samt att se hur ateister är så självsäkra i sina åsikter utan egentligen veta vad de sysslar med.
Vad många ateister, andra icke kristna och även många kristna inte förstår är att bibeln som skrevs för över tvåtusen år sedan. Bibeln är en sammanställning av profetiska texter innan bibeln sates ihop. Men efter det har profeter skrivit texter som heliga Birgitta mm. Så egentligen så kan man sätta upp en ny bibel med nya texter nya profetior, en bibel nr. 2 en nr 3 etc. så för att bibeln skrev för 2000 år sedan betyder det inte att man följer en bok som är ca 2000 år bok, kristendomen är mer än bara en bok. Bibeln sammanställdes för att få bort många falska gospels som cirkulerade. Utan det finns en fortsättning och den kommer att fortsätta så länge kristendomen finns.
Bibeln ska ses som församlingen, en vägledning till hur man ska leva. Församlingens uppgift är att få reda på vad som händer i närheten och i världen av intresse, samt att varna och uppmuntra medlemmar i församlingen. Tyvärr så innehåller bibeln fel i form av översättningar och tyvärr en del medvetna feltolkningar. Men till stor del är den korrekt men det är inte som många tror absolut viktigt att allt är till 100% rätt hela tiden. Men bibeln är inte nyckeln till himlen/paradiset som många tror utan man. För som kristen så måste man söka och få den heliga anden eller hjälparen som många inklusive jag själv kallar den, i sig och leva med den. Den helige anden är nyckeln till himlen och är den som vägleder, hjälper och varnar dig. Vilket kan jag lova är en enorm trygghet i livet och inget annat är bättre. Samhället blir allt mindre tryggt och allt mer oroande saker inträffar inträffa som jag själv tror att om jag varit ensam utan gud hade haft svårt att orka med.
Så mitt råd är att man inte ska följa andra utan söka sanningen och inte låsa in sig och lyssna på vad andra säger utan söka den själv. Sök i bön och be gud om förlåtelse för vi har alla gjort onda saker mot andra. Stöld utan att man tänker på det eller betraktar et som stöld, pratat illa om någon, sårat någon. Men framför allt inte haft gud i sitt liv. Sök för din egen skull det finns ett liv efter detta, det finns en värld vi inte ser. Du kommer inte att ångra dig, jag lovar, det är det finaste som har hänt mig.
submitted by FindingTheTruth71 to u/FindingTheTruth71 [link] [comments]


2017.04.11 05:08 Lava-Lundgren Konflikterna mellan Ronaldo och tränare-Fotbollnation.com

I Real Madrid 2-1 seger över Biba spel, var Ronaldo ersattes av Zinedine Zidane under de första 79: e minuten. Vid tidpunkten för att lämna planen var Ronaldo ord exponeras av västerländska medier: "Varför är jag skiten?" I spelet den här säsongen Real Madrid borta planen mot Las Palmas, inträffade också i en liknande scen, kastade Ronaldo bort Wrister efter att ha lämnat. "World Sports Daily" påpekade att Ronaldo är definitivt inte en bra grabb framför bussen. Den tidigare två Real Madrids tränare, alla har en konflikt med Ronaldo allmänheten. Vill du anpassa din Fotbollskläder barn? På vår hemsida kan du använda ditt eget namn för att skriva ut tröjor.
I början av Mourinho gå med Real Madrid, han och Ronaldo trivs mycket bra, och även en gång ville beröva Casi kapten armbindel och låta Ronaldo bli det första laget kapten. Den första konflikten mellan dessa två personer, dök upp i 10/11 säsongen Champions League semifinalen i den första omgången. Mourinho i ansiktet av Barcelona när matrisen sätta järn trumma array, Ronaldo isolerade på frontlinjen, Barcelona vann matchen på grund av Messi mål. Efter det spelet, Ronaldo ifråga offentligt Mourinhos taktiska arrangemang: "Jag tycker inte om det här sättet, men jag kan bara följa coachen begäran om att göra." Mourinho kamp tillbaka, då i matchen mot Zaragoza var Ronaldo sparkas ut den stora listan.Ronaldo Fotbollströja barn butik, den nya direkt butik på nätet.
Mourinho tränare i Real Madrid under de senaste sex månaderna, hans förhållande med Ronaldo försämrades kraftigt. På frågan om framtiden för Mourinho svarade Ronaldo: "Jag bryr mig inte om vad han gör, jag bryr mig bara om mig själv och Real Madrid framtid." Efter Mourinho går Chelsea hävdar att "sanna Ronaldo är en brasiliansk 'Ronaldo slå tillbaka till nämnda' Vi ska inte spotta på måltiden plattan." Benitez bara lärs ut i Real Madrid i sex månader, men Ronaldo hade också en offentlig konflikt med honom. Under försäsongen utbildning, Benitez i en lagmatch upphäva en Ronaldo poäng. Ronaldo sade omedelbart Benitez: "hatiskt Du bör endast göra detta för portugisiska!" Ta en ta en titt på Ronaldo Fotbollströja barn, kan du söka efter relevanta sökord på vår hemsida.
Läs mer på:http://www.fotbollnation.com/Konflikterna-mellan-Ronaldo-och-tranare
submitted by Lava-Lundgren to SoccerJerseys [link] [comments]


2016.05.15 12:36 reichsadler Jag är nationalsocialist/fascist - AMA

För en tid sedan föreslog radicalmemes i den här tråden att vi, här på /svenskpolitik, skulle hålla i politiska AMA's på samma sätt som /DebateFascism gör här och som /DebateAnarchism gör här. Jag bryter nu isen och blir förhoppningsvis den första av många att hålla en egen AMA här på /svenskpolitik.
Jag tror att många håller med om det som sägs i radicalmeme's tråd, att "detta är ett koncept som jag verkligen har uppskattat och tycker att det är väldigt intressant att lära sig om olika människors syn på världen, och jag tycker att det kan vara ett värt försök att prova på sig någonting sådant på /svenskpolitik också; speciellt då våra svenska subredditar brukar ha det väldigt "tunt" med sakliga och sansade diskussioner om bredare politiska frågor."
Själv är är någotsånär "ideology-fluid", för att använda ett alldeles nytt påhittat engelskt ord. I början av min politiska bana betraktade jag mig som socialdemokrat, då jag först lärde mig några av politikens grundprinciper i högstadiet. Sedan hamnade jag i "framtida SD-väljare som ännu är för unga för att rösta"-lägret eftersom att jag blev allt mer invandringskritisk under min skolgång, och när jag såg hur min egen ort påverkades kraftigt negativt av invandring. Genom en kombination av påverkan från "skinnskallar" i min vänskapskrets och tilltagande pojkrumsradikalisering hamnade jag där jag är nu.
Jag vill nu redogöra för och klargöra ett antal grundläggande koncept.
En tumregel när det gäller fascistoida ideologier (till vilka jag räknar nationalsocialismen) är att de alltid uppträder olika i olika länder och under olika omständigheter. Joseph Goebbels själv sa att nationalsocialismen inte är någon exportvara, utan att den är exklusivt tysk och inte går att applicera på andra länders unika förhållanden. Jag menar att det går bra att överföra mycket av exempelvis nationalsocialismen, så att åtminstone den ideologiska basen finns kvar, men att dess praktiska tillämpning kan variera kraftigt. Därför är det oftast meningslöst att försöka klistra diverse andra rörelsers påstådda och faktiska övergrepp och felsteg på mig och den "rörelse" som jag företräder, även om jag vet att många vill göra det och att vissa säkert kommer göra det här och nu. Fascismens ideologi är alltid författad ur en viss nations perspektiv, till skillnad från liberalismen eller marxismen som båda är universalistiska ideologier. Någon gång i framtiden kanske någon skriver en exklusivt svensk eller nordisk version av Fascismens doktrin av Mussolini, eller Till mina legionärer av Codreanu, alltså en sorts helhetlig beskrivning av en nationell rörelses ideologi, visioner och lösningar på samtida problem. Här finns en samling texter som kanske skulle kunna anses utgöra den ideologiska grunden för en exklusivt svensk fascism, personligen tycker jag dock inte att den är tillräckligt unik eller tillräckligt utförlig.

Är fascismen "högerextrem"?

Nej, knappast. Låt oss undersöka det hela. Vi föreställer oss en politisk skala, den traditionella endimensionella höger-vänster-skalan. Långt, kanske längst, ut till vänster hittar vi grupper som små svenska kommunistpartier. Mellan skalans mittpunkt och vänsterextremismen hittar vi rörelser såsom Vänsterpartiet. Detta är fullt logiskt då Vänsterpartiet och ordentliga kommunistpartier figurerar inom samma ideologiska miljö - den extrema varianten ÄR helt enkelt en extremare version av dess mer moderata motsvarighet. Ser det likadant ut på högersidan? Är jag, och fascismen, en mer extrem version av konservativ kristdemokrati? Det är endast hårdnackade kommunister, som ser världen i rött och blå-brunt som skulle kuna påstå någonting sådant. I själva verket är fascismen ett annat ord för den tredje positionen. Fascismen är synkretisk och du kan finna element från både den traditionella högern och den traditionella vänstern i dess ideologiska stoff.

Vad är korporatism?

Korporatism har ingenting gemensamt med det engelska begreppet corporatocracy, där privatägda företag styr samhället - ofta i det fördolda. Korporatismen är ett alternativ till både den samhällsgenomsyrande, massdemokratiska parlamentarismen och den kapitalism som i princip leder till ekonomiskt inbördeskrig, där svensk ställs mot svensk i egoistiskt motiverade ekonomiska strävanden. Begreppet kommer av latinets corpus som betyder kropp, och just liknelsen till en mänsklig kropp är någonting jag lär återkomma till. I korporatismen, såsom jag vill genomföra den, så ska parlamentarismen bevaras men ledamöterna väljs inte in på sedvanlig demokratisk väg, utan istället ska representanter för diverse olika samhälleliga intressegrupper besitta mandat. Rent konkret ser jag helst att representanter för fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer, övriga branschorganisationer som fyller viktiga funktioner i samhället samt staten besitter mandat i riksdagen. Korporatismen är således en mer radikal version av den gamla hederliga svenska modellen, driven till sin spets så till vida att den blir antidemokratisk. Det här är förmodligen huvudanledningen till att marxister och anarkister anklagade och anklagar den svenska socialdemokratin för att utgöra "socialfascism". Korporatism är klasskollaborationens styrelseskick, alltså är den nationalismens styrelseskick. För övrigt vill jag påpeka att statens kommer spela större roll, jag vill bland annat nationalisera i stort sett alla viktiga och stora näringsområden, exempelvis allt transportväsende, all gruvnäring och all försvarsindustri. Korporatismen ska också ackompanjeras av ekonomisk protektionism och en allmän ekonomisk utrikespolitik som ligger närmare den klassiska merkantilismen. Detta system liknar även även gul socialism.
Fördelarna med korporatismen är många, bland annat minskar vi eller avskaffar vi helt finansens betydelse för styret av vårt land. I det moderna samhället är demokratin ofrånkomligt knuten till massmedia som styrs av de rika. Redan här stöter vi på en av demokratins fatala brister: redan rika och inflytelserika människor har fler möjligheter att påverka samhället. När den rika eliten styr massmedia, populärkulturen och utbildningsväsendet så styr de naturligtvis den allmänna opinionen i en riktning som gynnar just denna rika elit, och som ser till att eliten förblir rik och vid makten. Därför blir demokratin ett system som samtidigt är sitt egna livsuppehållande system. Som jag ser det är demokrati endast möjligt och eftersträvansvärt i den utopi där varje röstberättigad medborgare har utbildats grundligt i statsvetenskap, politisk teori, politisk filosofi, nationalekonomi samt andra vetenskapsområden som kan vara till hjälp vid styret och organiseringen av samhället. Varför ska en genomsnittligt utbildad person, eller en mycket okunnig och dåligt utbildad person, ha lika mycket att säga till om i exempelvis finans- och penningpolitik som en utbildad och väl erfaren nationalekonom? Varför ska en genomsnittlig person ha lika mycket att säga till om i försvarsfrågor som en Bildt-liknande utrikespolitisk veteran? I demokratins teori fungerar det ju så, i praktiken - kanske inte, men det är demokratin som koncept jag behandlar här. I korporatismen får alla det inflytande och den makt de förtjänar. Man måste arbeta sig upp inom de olika korporationerna för att få rätten utöva makt.
"Democracy is the counting of heads, not what's in them."
Givetvis fungerar alla styrelseskick på ungefär samma vis som det nuvarande(eliten gör allt för att befästa sin makt), men demokratin är extra diabolisk eftersom den sprider en mytbild av sant medborgerligt inflytande omkring sig. Jag menar att så länge ett samhälle är någorlunda utvecklat, alltså innefattande en statsbildning och en någorlunda hierarkisk ordning, så är demokrati omöjligt, då det systemet alltid lär devolvera till en oligarki. I kraft av det faktum att vi rycker undan mattan under fötterna på den ekonomiska världseliten med hjälp av korporatismen på antidemokratiskt grund - det är nämligen svårare att ideologiskt korrumpera en liten, ideologiskt motiverad styrande kärna i toppen jämfört med drönarliknande folkmassor på miljoner - så kommer vi ytterligare en bit närmare på vägen mot sann nationell självständighet.
De ideologiska rötterna till korporatismen återfinns inom nationalsyndikalismen och syndikalismen i allmänhet, med bland annat Georges Sorel som förgrundfigur. Jag rekommenderar verkligen att du som är intresserad läser på mer om honom. Här finns ett exempel på en korporatistisk konstitution att läsa. Punkt 18 till 21 är särskilt intressanta. Kom dock ihåg att den är nästan 100 år gammal och att en modern, samtida motsvarighet skulle se annorlunda ut.

Nationalismen - vad är en nation?

Begreppet nation är synnerligen missbrukat och den verkliga betydelsen tycks ha gått förlorad under det senaste århundradet. Ordet är sprunget ur latinets natio som betyder födelse. En nation är alltså inte ett land, inte ett folk och inte en stat. Att definera begreppet så är att förminska det och reducera det oerhört. Istället definierar det en gemenskap och en grupp, ett folk och ett land som kan tillskrivas adjektivet svensk/svenskt - en etnokulturell sfär. Det är ett flummigt och något svårdefinierat begrepp, vilket inte är så konstigt då begreppet nation fick sin nuvarande betydelse och kom till sin rätt under romantiken. Ett tydligt exempel på missbruket av begreppet är det amerikanska hävdandet av den egna, amerikanska statens status som nation. Detta anser jag vara nonsens då det amerikanska samhället dels är för ungt och dels för osammanhängande. Trots att många amerikanska politiker och amerikanare i gemen kallar sin statsbildning för our nation eller liknande så kvarstår faktumet att amerikanare allt för sällan har sitt ursprung gemensamt. I och med stor amerikansk kulturell påverkan på resten av världen har olyckligtvis begreppet nation vattnats ur och kommit att bli synonymt med stat eller land.
Som nationalist är min världsbild centrerad kring just den nation jag tillhör. Etnonationalismen, vilken jag tillhör, ser nationen som en organiskt konstruerad gemenskap på etnisk, ursprungsmässig grund till skillnad från kulturnationalismen (Sverigedemokraterna) och civilnationalismen (Där identiteten och gemenskapen är byggd kring ett medborgarskap). Till följd av detta är det viktigaste av allt, och det som jag ivrigast framhåller, motståndet mot den invandring som till sin karaktär och volym riskerar att tillfoga den svenska nationen livshotande skador. Som det ser ut idag är invandringen inte bara en viktig fråga bland andra viktiga frågor, det är en ödesfråga. Jag är ju av den något gammalmodiga uppfattningen att det i världen finns olika folkslag, som inte binds samman av kultur eller sociopolitiska arrangemang utan av ursprung och etnicitet.
Vad är det då som utgör hotet, varför beskriver jag invandringen som en ödesfråga? År 2025 har uppemot 35-40% av totalbefolkningen någon form av utländsk bakgrund. Alltså har vi ett par årtionden kvar under vilka vi kan betrakta det land vi känner som Sverige fortfarande kan beskrivas som svenskt i ordets sanna bemärkelse, om saker och ting fortsätter som de gjort under de senaste decennierna och ingen radikal förändring sker - vilket måste ske illa kvickt. Sverige och många andra länder i Europa tvingas idag, i princip, genomgå en koloniseringsprocess som är irreversibel och som innebär de urgamla europeiska nationernas död och förintelse, åtminstone i många fall. Samhällets etnokulturella sammansättning är liksom grunden för hela samhällets karaktär. Jag tror nog att alla kan föreställa sig samhället om ett eller två decennier, då vi har fördubblat antal "problemområden" och då det snart inte finns några etniskt svenska enklaver kvar för den politiskt icke-medvetna svenska medelklassen att flytta till.
Jag vill alltså omedelbart stoppa invandringen av individer som av olika skäl omöjligen kan integreras och assimileras, smälta in, etniskt och kulturellt i det svenska samhället, och individer som det svenska samhället inte har något behov av - ekonomiska migranter. Målet är att undvika samhällen i samhället, ett mångkulturellt samhälle då det leder till konflikter och andra problem. Nu i Sverige redan bosatta individer av utomeuropeisk börd ska fråntas eventuella uppehållstillstånd och medborgarskap och ovillkorligen tvingas att landet, gärna (men inte nödvändigtvis) i samarbete med den utvisades ursprungliga hemland. Denna process ska ske i största möjliga samförstånd mellan alla inblandade parter, och lär ta många år att fullborda då jag vill se till att det sker så humant som möjligt.
Det finns mer jag skulle vilja skriva ned, men jag har nog fått med det mesta av allra det viktigaste. Här är dock några skrifter jag vill framhålla, de har alla format min världsåskådning i olika hög grad: The Coming Corporate State, The Decline of the West, Från den industriella revolutionen till det korporativa samhället, The Camp of the Saints, The Lightning and the Sun, Storm of Steel, The Culture of Critique, For my Legionaries, The Myth of the Twentieth Century, The Path to National Suicide.
Fråga vad ni vill, stort som smått!
submitted by reichsadler to svenskpolitik [link] [comments]


2014.08.03 12:08 Coffeh Veckans Svenska Subreddit: Swirclejerk

I ett numera inte allt för nytt inslag här på /Sweden kommer vi uppmärksamma en svensk subreddit och göra en intervju med en moderator där ifrån à la /Subredditoftheday!

/swirclejerk kan nog bäst beskrivas som; Lorem Ipsum dolores och vad fan sade du just om mig, din lilla hora? Du borde veta att jag gick ut bäst i min klass bland de svenska kustjägarna, att jag har varit med i ett antal hemliga räder på Al-Qaida, och att jag har över 300 bekräftade mord. Jag är tränad i gorillakrigsföring och jag är den bästa krypskytten i hela sveriges armé. Det enda du är för mig är en ny måltavla. Jag kommer torka bort din fula nuna med precision vars like aldrig setts på denna jord, sanna mina jävla ord. Tror du att du kan komma undan med att säga sånt skit över internet? Tänk igen, idiot. Samtidigt som jag pratar kontaktar jag mitt hemliga nätverk av spioner över hela Sverige och din IP spåras just nu, så du borde förbereda dig för stormen, äckliga mask. Stormen som utplånar den patetiska saken du kallar för ditt liv. Du är så jävla död, skitunge. Jag kan vara överallt, när som helst, och jag kan döda dig på över sjuhundra sätt, och det är endast med mina händer. Jag är inte bara omfattande tränad i oväpnad strid, utan jag har också tillgång till hela den svenska amfibiekåren och jag kommer använda dess fulla potential för att utplåna ditt miserabla arsle av denna kontinent, din lilla skit. Om du bara hade vetat vilken ohelig vedergällning din lilla "smarta" kommentar skulle nedbringa över dig, hade du kanske hållt din jävla tunga i munnen. Men du kunde inte, du gjorde det inte, och nu betalar du priset, din jävla idiot. Jag ska skita vrede över hela dig och du kommer drunkna i det. Du är så jävla död. Skitunge.
Nu till intervjun!

Coffeh: Kan du beskriva vad Swirclejerk är för den oinsatte?

lynxlynxlynx-: Vet inte. Tror den är typ som /aww fast med bilder på gulliga SD'are?
ZombieL: Bittra människor som försöker stå ut med vardagen genom att ironiskt driva med sweddits trender och jargong. Det funkar sådär.
Hemtroll: Swirclejerk är som att komma sist när man runkar bulle i mellanstadiet. Väldigt spännande början som snabbt leder till uppgivenhet och ångest.
TotallyNotCool: Tänk dig fest med bara konststudenter som alla är vegetarianer. Swirclejerk är som resterna efter en sådan fest.
Dysterqvist: Satir över länkabildeåsikter som flitigt figurerat på sweddit
brogdowniard: /circlejerk fast på svenska och inte lika dumt, eller kul. Beror på.
riiga: Nej, det är något man måste upptäcka själv.

Coffeh: Hur swirclejerkar du bäst utanför reddit?

lynxlynxlynx-: Har gett mina pantflaskor till tiggarna några gånger.
ZombieL: Avslutar några meningar om dagen med "men det får man väl inte säga i det här jävla landet!!!"
Hemtroll: Suckar djupt när någon uttrycker en åsikt.
TotallyNotCool: Påminner folk om deras brister och faktafel så mycket som möjligt.
Dysterqvist: Klagar högt över fåniga aftonbladet-artiklar
brogdowniard: Pratar politik med säljarna på jobbet. De är nästan lika dryga och korkade som internetdiskussionerna.
riiga: Såhär i valtider passar det utmärkt att gå till valstugorna och debattera med folket där.

Coffeh: Vem skulle passa bäst för en ama på swirclejerk?

lynxlynxlynx-: Efter en lyckad genomförd ama med idrinkredbull här så blir det svårt. Men kanske Robin Olsën känd från det här klippet.
ZombieL: Copyswedes ledning
Hemtroll: vonadler , Sveriges egen lilla Unidan nationalklenod
TotallyNotCool: Harald Treutiger eller Dolph Lundgren
Dysterqvist: Jag är Byggare Bob AMA
brogdowniard: Jan Helin
riiga: Jimmie Åkesson kanske? Eller varför inte LisbethBurman ?

Coffeh: Vem vinner i en fight Emanuel Karlsten eller Jack Werner?

lynxlynxlynx-: Karlsten lirar ju mage så han castar väll nån spell på stackars Jack som får han att twittra i tungor och han skämms så att han flyr och bosätter sig i Öst-Timor.
ZombieL: Karlsten har mycket mer reddit-karma, han vinner automatiskt
Hemtroll: Jack Werner, alla dagar
TotallyNotCool: Karlsten. Hans internet image är som en trögflytande tjärliknande vätska som kommer dränka Werner innan de ens börjar slåss.
Dysterqvist: Jack Werner, han har mer skägg.
brogdowniard: Det skulle kräva att någon av dem la ifrån sig sin iPhone i några minuter så det kommer inte hända.
riiga: Nyheter24 som alla får något att skriva om.

Coffeh: Om ni skulle ta bort en grej från Sweddit, vad skulle ni ta bort?

lynxlynxlynx-: ooooo! Svenska flaggan! Den borde inte få postas, has som flair, refereras till etc. Tror det skulle höja stämmningen. Jag hade alla fall skrattat lite kanske.
ZombieL: Yttrandefrihet, alla som inte håller med mig borde inte få uttrycka sig
Hemtroll: Alla som inte tycker som jag, men det får man ju inte säga i den här jävla PK-subben
TotallyNotCool: Politiskt korrekt tjafs
Dysterqvist: Han/hon och ersätta det med hen
brogdowniard: Möjligheten att kommentera, bara för att.
riiga: Jag skulle inte ta bort något. Alla är lika mycket värda och behövs! Vi skulle däremot kunna ha virtuella tiggare EU-migranter i varje kommentarstråd som sitter där och tigger lite karma.

Coffeh: Slutligen, är det något ni vill hälsa era läsare och framtida läsare?

lynxlynxlynx-: Ja. Glöm inte rösta på F! i höst! #ettlitetstegförmänniskanettstortstegförheniskan
ZombieL: Vänster-PKmaffian har koll på er, så passa er jävligt noga
Hemtroll: Avgå, Allah.
TotallyNotCool: Jag skulle vilja berätta en liten anekdot. Så jag stod i en ganska lång kö på min lokala ICA Maxi bakom ett par familjer som jag kände igen från yngre år då jag brukade följa med min familj till kyrkan. Det var den enda kassan öppen så det fanns inget annat alternativ för mig att köpa mitt 12-pack julmust som jag skulle ta med till en fest. Jag undrade varför kön aldrig rörde på sig, så jag stack ut huvudet och tittade fram mot kassan för att se vad som pågick. Då såg jag en äldre dam som inte hadet tillräckligt med pengar och försökte övertala kassörskan att låta henne köpa grejorna ändå. Jag tyckte det lät väldigt konstigt tills jag förstod att bara det rörde sig om 1,50 kr. Så nu stod alla dessa familjer i kön bakom henne och bara stirrade - det var till och med två som gjorde sig roliga på hennes bekostnad. Då gick jag fram till kassörskan, lämnade fram min läsk, gav henne en hundralapp och bad henne behålla växeln. En av de medelålders-damerna (jag känner dessa människor, och vet att de alla tjänar över miljonen) tog ett tag om sin son, och ropade högt "Ser du mannen där? Han agerar precis som Jesus vill att vi skall." Av någon anledning irriterade det mig otroligt, så jag vände mig emot dem, och eftersom jag inte rakat mig på ett tag så hade jag en fin skäggstubb, en Slayer-tröja och träningsbyxor, så jag måste varit en fin syn! Högt och tydligt sade jag "Som Jesus? Min bästa fru, jag är en ateist som lever på marginalen och jag var den ende som steg fram och hjälpte henne? Er skenheliga kristendom är en insipiration till oss alla!" När jag rusade ut ur affären så började några butiksbiträden vissla och jubla, snart anslöt sig kunder och till och med kassörskan. Jag vinkade tillbaks och gled ut med en känsla av att ha åstadkommit något riktigt bra.
Dysterqvist: Vad skulle din mamma säga om hon såg dig nu?
brogdowniard: När du läser detta är det dags att se över dina val här i livet. Jag vet att jag gjort det genom att behöva skriva detta.
riiga: Då vill jag passa på att hälsa till den där Sting.
AIMMOTH: Finns ens 50 swubbits (svenska subreddits)?
iFlashie: En intervju med sig själv? Coffehs narcissisms vet inga gränser.
submitted by Coffeh to sweden [link] [comments]